Direct naar:

Historie

Voormalig Prinses Julianaschool is als gezondheidscentrum al jaren een begrip in Tuindorp Oostzaan

Historie pand

Begin 1920 is de bouw van Tuindorp Oostzaan begonnen voor de huisvesting van de arbeiders op de scheepswerven. Daarbij hoorde ook de bouw van scholen voor lager onderwijs: een openbare, een katholieke en een protestantse: de Prinses Julianaschool.

Volgens de bouwtekening van  oktober 1924 een school met 6 klaslokalen en een gymzaal van 100 m2. De architecten waren  Th.J.Lammers en Th.Groenendijk,  vertegenwoordigers van de bouwstijl genoemd de Amsterdamse School.  Kenmerken van deze bouwstijl waren o.a. markant silhouet,  reliëfwerk in buitenmuren,  2 kleuren baksteen, afgeronde hoeken en aan de binnenkant  monumentaal trappenhuis met fraai gevormde trapleuning. De schoorstenen, halve pannen in de gevel, de veelkleurige buitengevel, de ronde uitgebouwde entrees zijn markante uiterlijke kenmerken van deze stijl.

Als school volgt het de nieuwe richtlijnen van die tijd: brede gang (corridor) met aan de ene kant de klaslokalen met grote ramen op het zuiden, en minstens 4 meter hoog bij 48 kinderen per klas. En aan de andere kant kapstokken, toiletten, berghokken e.d., herkenbaar aan de kleine raampjes aan de voorkant. Elke klas heeft een kolenkachel met de eigen functionele schoorsteen door het dak.

Tuindorp Oostzaan breidde steeds verder uit, de Vegastraatbuurt, Dierenriembuurt en Terras-dorp, en de school werd te klein. Volgens de bouwvergunning van 9 maart 1947 is de school in identieke stijl uitgebreid tot 14 klaslokalen. Aan de buitenkant is het bijbouwen niet te zien; op de zolder zijn de buitenmuren uit 1924 nog wel duidelijk te zien.

Door afnemend kindertal werd de school te groot, het kwam leeg te staan. Tussentijds huisvestte een VMBO-opleiding en daarna een Islamitische school erin. In 2004 is het pand op particulier initiatief aangekocht, om op basis van samenwerking  tot een gezamenlijke exploitatie als gezondheidscentrum te komen. De buitenkant, daken, dakgoten, schoorstenen zijn gerenoveerd en de binnenkant is getransformeerd tot een gezondheidscentrum, waarin  alle disciplines uit de eerste lijn gezondheidszorg vertegenwoordigd zijn zoals de huisarts, tandarts, fysiotherapie en apotheek.

Met oog voor het detail van de Amsterdamse School zijn het monumentaal trappenhuis, de glas-in-loodraampjes en de deuren met ronde stijlen zover als mogelijk behouden en werden de gangen wachtruimtes. Er is een doorzichtlift aangelegd plus een moderne (minderinvaliden-)toiletgroep. 

In de gang beneden is te zien hoe hoog het water stond in 1960 bij de Watersnood ten gevolge van de dijkdoorbraak:  er zijn kleurige blauwgroene mozaïektegels (Amsterdamse School) aangebracht tot de grens van de waterhoogte als muurbekleding om de door vocht beschadigde muren te repareren.

Voor Tuindorp Oostzaan is het karakteristieke gebouw aan de Meteorensingel behouden en het heeft daardoor een multifunctioneel gezondheidscentrum erbij kunnen krijgen.